2012. szeptember 24., hétfő

Kauzális gondolkodás fejlesztése

Ezen gondolkodási funkciók segítségével vagyunk képesek ok-okozati és időbeli összefüggések felismerésére. Az iskolában már alsó tagozaton szükség van rá a többlépcsős szöveges feladatok megoldásánál, az időbeli tájékozottság (hét napjai, hónapok sorrendje) fejlesztésénél. Szükség van rá akkor is, amikor a szövegértés dolgozatban sorrendbe kell állítani a mese történéseit, a szöveg részeit.

Tiéd az utolsó szó!

Hiányos mondatokat kell a gyerekeknek befejezniük időbeli, valamint ok-okozati összefüggések alapján. Játszhatjuk labdával, ülve rámutatással, de otthon, séta közben is jól játszható.
Dobom a labdát és rámutatok valakire.
-Elkezdem a mondatot, fejezd be! Tiéd az utolsó szó!
Játszhatjuk úgy is, hogy a befejezetlen mondatokat leírom papírcsíkokra, s a gyerekek a játék kezdete előtt húznak egyet-egyet. Így az olvasást is gyakoroljuk.

Kisebb gyerekek mondatai:


 • Ősszel lehullanak a fákról a ...
 • Az utcában épült egy magas ...
 • Szeretnék egy pohár vizet...
 • Télen gyakran hull a ...
 • A háziállatok közé tartozik a ...
 • Erdőben él...
 • Télen általában rajtam van a ...
 • A csapból folyik a ...
 • Minden gyerek óvoda után megy...
 • Nyár után jön az ...
 • Ma kedd van, holnap lesz...
 • A cirkuszban fellép...
 • A virágokat sokat kell...
 • A gyufával azért nem szabad játszani, mert...
 • A vasútállomáson várjuk a ...
 • Reggel az ablakon besüt a ...
 • Az én vezetéknevem...
 • A hosszú ellentéte a ...
 • A rövid ellentéte...
 • Esett az eső, ezért most minden...

Nagyobb gyerekek mondatai:

 • szaglószervünk neve...
 • Nyáron már kora hajnalban énekelnek a ...
 • Ma kedd van, tegnapelőtt volt...
 • Ma szerda van, egy hét múlva...
 • Ma vasárnap van, öt nap múlva...
 • A háború ellentéte a ...
 • A ritka ellentéte a ...
 • A rend ellentéte a ...
 • Aki fösvény, az a pénzét...
 • aki sokszor elkésik, arra nem lehet azt mondani, hogy erénye a ...
 • A hordár viszi a ...
 • A pincérnek szokás adni ...
 • A holdsugár az éjszakát...
 • A nap reggel...
 • A kofa gyümölcsöt, zöldséget ...
A sor mindkét esetben a végtelenségig folytatható. A játék nagy haszna a gondolkodás fejlesztésén túl, hogy a fogorvosra való várakozás idején remekül lefoglalja a figyelmet. Személyes tapasztalat :)

Noé Kriszta  nyomán


2012. szeptember 10., hétfő

Az analitikus- szintetikus gondolkodás fejlesztése

Az a képességünk, amelynek segítségével tudjuk a rész-egész viszonyt felismerni, értelmezni. Az egészet képes vagyok részekre bontani, az egészet képes vagyok a részek összességeként értelmezni. Képes vagyok a részletek megragadására. Akár a tanulási folyamatok "szimbóluma" is lehet ezen gondolkodási funkciónk.
Segítségével tudjuk az összetett, többlépcsős szöveges feladatokat megoldani, vázlatot készíteni egy szöveghez, a leckéből a lényeget kiemelni. Az első osztályos gyermeknek is szüksége van erre a gondolkodási funkcióra, amikor összeolvasni tanul, amikor leírja a szavakat, amikor szótagol, betűkre, hangokra bont. ( Nagycsoportos óvodás, s első és második osztályos gyerekek e gondolkodási funkciójának fejlesztésében eredményesen használhatjuk a puzzle játékokat is, illetve a hiányos képek felismerése, kiegészítése is alkalmas erre. )Rakjuk össze- szedjük szét!

Lényege az, hogy én felsorolom a részeket, s a gyermek megnevezi az egészet. A részek lehetnek tulajdonságok, az "egészhez" kapcsolódó cselekvések, fogalmak is.
Másik változata, amikor az egészet nevezem meg, és nekik kell a részeket összeszedegetniük.
Egyszerűbb fogalmakkal, ismert állatokkal már kisebb gyerekekkel is játszhatjuk.
Néhány példa gondolatébresztőnek:

 • szárny, csőr, toll - madár
 • nyél, sörte, száj, tisztítás - fogkefe
 • levél, szár, bimbó - virág
 • sárga, savanyú, kerek - citrom
 • 4 kerék, kormány, sebességváltó -autó
 • pedál, ülés, dinamó, kerék - bicikli
 • cipzár, zsebek, szárak - nadrág
 • fűző, talp, sarok -cipő
Jó tanulást, jó szórakozást!

2012. szeptember 6., csütörtök

Az inverz, illetve a divergens gondolkodás fejlesztése


Az úgynevezett magasabb szintű gondolkodási funkciók közül ezek azok, melyek fejlettsége a matematika igazi megértésének, a tantárgyi, anyanyelvi, nyelvtani ismeretek biztos alkalmazásának feltétele. Ezen gondolkodási funkciók szükségesek matematikából például a nyitott mondatok, pótlások megértéséhez, az önálló szabályalkotás képességéhez, ahhoz, hogy a gyermek képes a szorzótábla bevésésén túl a maradékos osztás elvégzésére is. El tudjon igazodni a halmazok, a negatív számok és a törtek világában is. Ezen gondolkodási funkcióit kell működtetnie mikor egy témazáró teszt jellegű feladatlapot tölt ki, mikor a helyesírási szabályokat alkalmazza, mikor a saját hibáit ellenőrzi és javítja.

A tanulási zavarral küzdő gyermekek fejlesztésében nagyon fontos szerepe van. A korrekciós- korrepetáló foglalkozások akkor igazán hatásosak, ha az olvasási képesség, a számolási készség fejlesztése mellett e gondolkodási funkciókat is fejlesztjük.

Barkochba

Gyermekkorunk kedvenc játéka, mely a tagadás megértésének segítségével gondolkodni tanít.

 Hagyományos barkochba. A játékvezető azt mondja: -Gondoltam valamire! A gyerekek kérdezgetnek: -Él?   -Erdőben él? - Négy lába van? - Kotkodácsol? stb. A válaszadó csak igennel és nemmel felelhet. A játékosoknak csupán a játék végén szabad rákérdezniük a megfejtésre.

Másik változatában a válaszadó kihúzza annak a gyereknek a nevét, akit a kérdezőnek ki kell találnia. Esetleg mérhetjük az időt, vagy figyelhetjük a feltett kérdések számát.

Igaz, vagy hamis?

Használható eszköz a ceruza és papír.
Játékvezető:
- Figyeld meg jól, amit mondok, és döntsd el, hogy igaz, vagy hamis! Nyáron esik a hó. Nyáron nem esik a hó. Nem nyáron eszik a hó.

A vonalas füzetlapra felíratjuk a számokat egymás alá, majd mondjuk sorban a mondatokat, s a gyerekeknek egy I (igaz) illetve egy H (hamis) betűt kell a számok mellé írniuk. A végén leellenőrizzük.
Kicsit nehezebb változata, ha sorban haladunk és szóban kell válaszolni. Amikor a gyerekek átveszik a játékvezető szerepét, s a tagadásos mondatok egyre nagyobb szerephez jutnak, biztosak lehetünk benne, hogy a gyerekek értik a lényeget, működnek a gondolkodási funkciók!

Kisebb gyermekek példái:

 1. Reggel sötét van.
 2. egy elefánt nagyobb, mint egy bogár.
 3. Nyáron esik a hó.
 4. A grafitceruzámból kifogyott a tinta.
 5. Egy zsiráf kisebb, mint egy ló.
 6. Egy felnőtt öregebb, mint egy gyerek. 
 7. A nyári szünetben hógolyózz velem.
 8. Egy versenyautó gyorsabb, mint egy roller.
 9. Az őszibarack savanyúbb, mint a citrom.
 10. A gyík hosszabb, mint egy kígyó.
 11. A víz, amit megiszol, tisztább, mint a sár.
 12. Iskola után jön az óvoda.
 13. A fecskék tavasszal elrepülnek Afrikába.
 14. Télen eshet az eső
 15. Az óra hosszabb, mint a perc.
 16. Az éjszaka világosabb, mint a nappal.
 17. Egy héten hét nap van.
 18. Egy kezemen kevesebb ujjam van, mint egy lábamon. 
 19. Ősszel az iskola nem kezdődik el.
 20. A hó nem nyáron esik.
 21. A nap este nem süt.
 22. Amikor nem megyünk iskolába, akkor lehet, hogy Karácsony van.

Nagyobb gyerekek példái:

 1. Egy autóút szélesebb, mint egy autó.
 2. Az autópályán nincsen több sáv, mint a hatos úton.
 3. Egy kápolna nagyobb, mint egy templom.
 4. Egy kiló nehezebb, mint egy tonna.
 5. A dekagramm kevesebb, mint a gramm.
 6. Az alma nem déligyümölcs.
 7. Nem világít jobban a gyertyánál a villany.
 8. Amikor elrepülnek a fecskék Afrikába, akkor nem ősz van.
 9. Nem lehet tavasz, amikor a fecskék Afrikába repülnek.
 10. Nem ősz az, amikor a fecskék megérkeznek Afrikából.
 11. A nyár az ősz után jön.
 12. Ősz van a nyár után.
 13. Az ősz után nem a nyár jön.
 14. Nem a nyár után következik az ősz.
 15. Előbb van a nyár. mint az ősz.
 16. Az ősz a nyár után jön.
Ezen utóbb felsorolt mondatoknak számtalan változata lehet hónapokkal, a hét napjaival, dátumokkal, virágzással, az élet nagy eseményeivel kapcsolatban.

Elölről is, hátulról is

Negyedik osztálytól javasolt játék, ekkortól a gyerekek már tisztában vannak az összetett szavak " kategóriáival". A játék lényege, hogy a játékvezető gondol egy összetett szóra, és azt mondja, hogy elölről érzékszerv, hátulról törékeny (szemüveg). Tehát vagy egy tulajdonságot, vagy egy gyűjtőfogalmat ad meg segítségül. Kezdetben még néhány mondattal lehet segíteni a játékosokat. Pl: Elölről nézel vele, hátulról átlátszó, s ha leejted, eltörik.
Cél minél hamarabb átadni a játékvezető szerepét.
Példák:
 1. hógolyó
 2. hóember
 3. szélkerék
 4. vízesés
 5. aranygyűrű
 6. földrengés
 7. rajztábla
 8. padlásajtó
 9. fogkefe
 10. jéghegy
 11. teherautó
 12. almafa
 13. füzetborító
 14. sündisznó
 15. üvegpohár
 16. hajháló
 17. reklámtáska
 18. kötőjel
 19. szitakötő
 20. sárgarigó
 21. rajzóra
 22. mosógép
 23. hangjegy 
 24. atomerőmű
 25. földgáz
 26. tűzoltó
 27. rendőrautó
Jó játékot, örömteli tanulást mindenkinek!

2012. szeptember 5., szerda

Fogalmi gondolkodás fejlesztése


A későbbi önálló tanulás feltétele, hogy a gyermekek képesek legyenek fogalmakban gondolkodni. Főfogalom alá rendelni és főfogalmat megnevezni. Sokszor panaszkodnak a szülők, hogy felső tagozatos gyermekük nem tud önállóan tanulni, nem képes egyedül a leckét feldogozni, értelmezni, a lényeget megragadni, vázlatot készíteni. Ezen terület fejlesztésére is szükség van az iskolára felkészítés során. Az első osztályos gyermekeknek már  a következő főfogalmakat ismerniük kell: állat, gyümölcs, szerszám, jármű, virág, bútor, ennivaló. Példákat kell tudnia felsorolni, és a nehezebb feladatot is tudnia kell megválaszolni: -Miben egyforma az alma, körte és a banán?Az alsó tagozatos gyerekeknek például a környezetismeret tanulásához, megértéséhez, az értő olvasás fejlődéséhez tudniuk kell fogalmakban gondolkodni, elvonatkoztatni.

A következő játékok a fogalmi gondolkodás fejlesztését célozzák.

Folytasd a sort!

A játékvezető indít: -Figyelj, kezdem a sort, folytasd! Banán, alma, narancs. Minden gyereknek egy új szót kell hozzátenni, gyorsan haladunk, aki sokat gondolkodik, vagy már hallott szót mond, az kiesik. 

Ötletadóként felsorolok néhány főfogalmat.
állat, háziállat, vadállat, gyümölcs, zöldség, szerszám, jármű, játék, élelmiszer bútor, rovar, hangszer foglalkozás, színek, virág, tantárgy, tulajdonság, sportág, ékszerek, növény.

Kakukktojás

Az előbbi játék másik változata, amikor azt a szót keressük, ami nem illik a többi közé.
Elegendő, ha négy szót adunk meg, kisebb gyerekeknél három is elég.

Alma, körte, spenót, cseresznye
sakk, füzet, labda, lego
fecske, egér, gólya, veréb
kutya, oroszlán, cica, tehén
tej, tea, fagyi, kakaó
méhecske, veréb, cica, szúnyog
rózsa, tölgy, tulipán, liliom
fekete, zöld, Lilla, sárga
iskola, templom, ház, sátor
teherautó, gördeszka, kerékpár, busz
iskolatáska, olló, harapófogó, kalapács
nadrág, öv, pulóver, ing
tanár, fiú, orvos, fodrász
gitár, hegedű, kotta, zongora
kanyaró, nátha, izomláz, mumpsz
ezredes honvéd, tábornok, hadnagy
Föld, napsugár, Mars, Jupiter
szomorú, rossz, vidámság, jó
orr, száj, arc, szem
karkötő, nyaklánc, karóra, fülbevaló
játszik, felült, játék, mesél
cápa, bálna, lazac, béka
bors, só, méz, őrölt paprika
matematika, ének, számol, testnevelés


Hol járunk, mit csinálunk?

A fogalmi gondolkodás fejlesztésének egyszerű játéka. A szókincs fejlesztésére is alkalmas. 
A játékvezető mond egy fogalmat és a gyerekeknek olyan további fogalmakat kell találniuk, amelyek kapcsolódnak az elsőhöz. Fontos a gyorsaság, nincs gondolkodási idő. 

Kisebb gyerekek fogalmai: iskolatáska, osztály, óvoda, orvosnál, kert, fürdőszoba, tévé, kirándulás, tűzoltó, fodrász, születésnap, Karácsony, állatkert, bevásárlás...

Nagyobb gyermekeknek ajánlott fogalmak: atomerőmű, kőkorszak, űrutazás, Egyiptom, Hannibál, ünnepek, bizonyítvány, zene, szabadidő, magány, társ, politika, család...