Magyar játék


Helyesírási készséget fejlesztő játékok

Súgd meg nekem titkos nyelven!
Első osztályos gyerekekkel már lehet játszani, amikor már képesek kiemelni a szavakból a magánhangzókat. A játék a hallási megkülönböztető képességre építve fejleszti a magánhangzók időtartamának felismerését, amely a helyesírási készség nagyon fontos része. Ezzel a játékkal "füllel írni" tanítjuk a gyerekeket.
A játék menete:
A felnőtt kimondja a szót: virág. A gyermek feladata, hogy "titkos nyelven" mondja vissza a szót, vagyis emelje ki a magánhangzókat: i-á.
A játéknak különböző fokozatai vannak, melyek sorrendjét az első-második osztályos tanulóknál, és a helyesírási nehézségekkel küzdő gyerekeknél érdemes betartani.

  1. előkészítő szakasz- Csak magánhangzókat mondok helyesejtéssel, s a gyerekeknek ezt kell visszamondani. Lehet később egymás után több hang is. (á, ü, i-ó, ö-ü-é, )
  2. bevezető szakasz- Önálló tartalommal nem bíró szótagokat mondunk, majd egyszótagos szavakat. Először az egészet mondja vissza, majd csak a magánhangzót.
  3. a készség kialakítása- Tapssal kísérjük a szavakat. Például: virág - az első szótag rövid, ti, a második tá, melyet úgy is nyomatékosíthatunk, hogy a hosszú magánhangzó esetén két kezünket egy rövid időre összeszorítjuk. Begyakorlásnál az egész szót mondja vissza tapssal kísérve, majd csak a magánhangzót tapssal kísérve.
  4. automatizálás- Szavakat mondunk helyesejtéssel, de mi már nem tapsolunk. A gyerekek kezdetben kísérjék tapssal a visszamondott magánhangzókat, később a taps elhagyható.Szótagoljunk együtt!

Kétféle változatban játszhatjuk. Az első, amikor a felnőtt kimondja a szót, és a gyereknek le kell tapsolni, miközben kimondja azt. A nehezebb változat az, amikor a játékvezető megkéri a gyereket, hogy csak a szó első szótagját mondja vissza, később csak a másodikat, vagy az utolsót. Érdemes kezdetben két szótagos szavakkal játszani, aztán nőhet a szótagszám.

Bontsd szavakra!

Ha szótagolásnál tapsoltunk, itt a kavarodás elkerülése érdekében inkább koppintsunk az asztalon, vagy dobbantsunk a lábunkkal!
A játékvezető tagoltan mond egy mondatot, majd a gyerekeknek úgy kell visszamondani azt, hogy dobbantással, koppintással kísérik a szavakat. A végén megmondják, hány szóból állt a mondat.

Szóból szó

A játék lényege az, hogy a játékvezető által megadott szavakból próbáljunk hosszabb szavakat képezni. Az adott szó bárhol előfordulhat az új szavunkban. Például: gomb- gomblyuk, gomba, gombol, gombfoci, gombóc...
Felkínálható szavak: tér, föld, kép, ház, hat, tó, tál, fa, hő, kő...

Szóban szó

Az előző feladat fordítottja. A megadott hosszabb szavakban további szavakat keresünk. például: padlásfeljáró- pad, padlás, fel, jár, járó, ár...
Kisebb gyerekekkel kezdetben érdemes úgy játszani, hogy a szavakat felírjuk papírcsíkokra, s olvashatják, nézhetik azokat. Nagyobb gyermekek megnevezhetik a megtalált szavak szófaját. Felkínálható szavak: erdőkerülő, jegygyűrű, vadászat, napfogyatkozás, felhőkarcoló, szigetelőszalag, melegítőalsó.

Szóterpesztés
A meglepő címből bizonyára fölsejlik mind a tartalom, mind pedig a forma. Szavakat kerestetünk a résztvevővel ebben a játékunkban: ez lesz a műveleti tartalom. A terpesztés pediglen, amely a tornából ismerős, maga a forma. Ahogyan a lábak, úgy a megalkotandó szósorok is egyre jobban távolodnak majd egymástól. Íme egy szemléltető példa:

torna
part     alak
terep               kapu
irt                              ural
néni                                       lobog
von                                                     gáncs
sérv                                                                 csirke
bájos                                                                              eset

(...)
Szótagok azonosságára építve:

ró-la
maró     latol
téma            tolna
ketté                    napos
nőket                             posta
menő                                      tavi
szeme                                            virág
persze                                                      rágná
seper                                                                 nála

(...)
Tagok egyezésére építve:

tető-tér
hegytető       térkép
szénhegy               képregény
kőszén                                 regényhős
műkő                                                    hősnő
színmű                                                              nősors
tejszín                                                                         sorstárs
naptej                                                                                  társszerző


Terpesztendő szavak:
Hangok egyezésére építve: penész, takar, csermely, lyuggat
Szótagok azonosságára építve: liter, piros, porta
Tagok egyezésére építve: színhely, autópálya, párbaj, úttest, üvegkád

Jó szórakosgatást!
(Ha szükség van megoldókulcsra, szóljatok!)

A terpesztés Hernádi Sándor Szópárbaj c.könyvében található1 megjegyzés: