2012. november 4., vasárnap

Helyesírási készséget fejlesztő játékok

Súgd meg nekem titkos nyelven!
Első osztályos gyerekekkel már lehet játszani, amikor már képesek kiemelni a szavakból a magánhangzókat. A játék a hallási megkülönböztető képességre építve fejleszti a magánhangzók időtartamának felismerését, amely a helyesírási készség nagyon fontos része. Ezzel a játékkal "füllel írni" tanítjuk a gyerekeket.
A játék menete:
A felnőtt kimondja a szót: virág. A gyermek feladata, hogy "titkos nyelven" mondja vissza a szót, vagyis emelje ki a magánhangzókat: i-á.
A játéknak különböző fokozatai vannak, melyek sorrendjét az első-második osztályos tanulóknál, és a helyesírási nehézségekkel küzdő gyerekeknél érdemes betartani.

  1. előkészítő szakasz- Csak magánhangzókat mondok helyesejtéssel, s a gyerekeknek ezt kell visszamondani. Lehet később egymás után több hang is. (á, ü, i-ó, ö-ü-é, )
  2. bevezető szakasz- Önálló tartalommal nem bíró szótagokat mondunk, majd egyszótagos szavakat. Először az egészet mondja vissza, majd csak a magánhangzót.
  3. a készség kialakítása- Tapssal kísérjük a szavakat. Például: virág - az első szótag rövid, ti, a második tá, melyet úgy is nyomatékosíthatunk, hogy a hosszú magánhangzó esetén két kezünket egy rövid időre összeszorítjuk. Begyakorlásnál az egész szót mondja vissza tapssal kísérve, majd csak a magánhangzót tapssal kísérve.
  4. automatizálás- Szavakat mondunk helyesejtéssel, de mi már nem tapsolunk. A gyerekek kezdetben kísérjék tapssal a visszamondott magánhangzókat, később a taps elhagyható.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése